05 februari, 2024

Pam Russo, Thelma Houston, Linx, Chena och Bianca

Nya inslag i skivsamlingen: "A Girl Like Me" (1989) med Pam Russo, "Throw You Down" (1990) med Thelma Houston och "The Ultimate Linx" (2022) med Linx.
"Promises" (1989) med Chena samt "Forever" (1989) och "My Emotions" (1989) med Bianca.
Följ mig på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube för ännu fler inlägg ur mitt liv. Du hittar även mer information om mig på DennisAlexis.com.