03 mars, 2013

Kulinariskt handikappad

Anna: "Kan man inte bara byta ut mjölet?"
Jag: "Du frågar fel person. Jag är kulinariskt handikappad."