22 februari, 2013

Retuscheringsetikens rättesnöre

Henri: "Photoshop är för amatörer. Det man inte klarar av att göra i Paint ska man inte göra. Retuscheringsetikens rättesnöre!"