03 januari, 2011

Billigt värre

Mamma: "Nu ska jag gå till Henri och handla... eller till Willys menar jag ju!"

Henri: "Men jag är ju som Willys: Stor och billig."