05 juli, 2006

Henri och Dennis på Titanic

Dennis: "Kan vi inte göra en egen katastroffilm som utspelar sig på en finlandsfärja?"
Henri: "Ja, Viking Line!"
Dennis: "Och så kör fartyget på ett isberg ute på Östersjön."
Henri: "Ja, och så kan isberget vara Åland."
Dennis: "Eller så är isberget vi två."
Henri: "Kalla som is."
Dennis: "Och stora som berg."