19 februari, 2009

Saknar sjukdomsinsikt

Det finns många sjuka personer i vårt samhälle som inte kan skilja på rätt och fel. Vissa av dem har brist på empati och är beredda att göra vad som helst för att förstöra för omvärlden. Vissa går till och med så långt att de tar till hot, våld och grova trakasserier för att få sin vilja igenom.

Dessa personer får ofta sin omgivning att bli medberoende så att de börjar anpassa sig efter den sjukes problem. Empati för sjuka personer är viktigt men det får inte gå till överdrift! Är man så sjuk att man inte kan skilja på rätt och fel ska man självklart få vård, men ofta saknar den sjuke insikt om sina problem och då är det väldigt viktigt att omvärlden agerar!

Att bara blunda för problemet och ursäkta personen med att denne är sjuk är som en spark i magen på offren. Allt för ofta glömmer man bort de som har blivit utsatta för att istället dalta med gärningsmannen.

Det är helt oacceptabelt att ursäkta trakasserier, hot och våld med sjukdom och sedan strunta i att göra något åt problemet! Då kan man lika gärna strunta i att ha lagar och regler!