19 februari, 2009

Saknar sjukdomsinsikt

Det finns sjuka personer i vårt samhälle som inte kan skilja på rätt och fel. Vissa av dem har brist på empati och är beredda att göra vad som helst för att förstöra för omvärlden. Vissa går till och med så långt att de tar till hot, våld och trakasserier för att få sin vilja igenom.

Dessa personer får ofta sin omgivning att bli medberoende så att de börjar anpassa sig efter den sjuka personens problem. Empati för sjuka är självklart viktigt, men det får inte gå till överdrift. Är man så sjuk att man inte kan skilja på rätt och fel ska man självklart få vård, men ofta saknar dessa personer insikt om sina problem och då är det viktigt att omvärlden agerar. Särskilt om personen till exempel en arbetsledare.

Att bara blunda för problemet och ursäkta personen med att han eller hon är sjuk är som en spark i magen på offren. Allt för ofta glömmer man bort den utsatta för att i stället dalta med gärningspersonen. Det är oacceptabelt. Då kan man lika gärna strunta i att ha lagar och regler.

Följ mig på Facebook, Twitter, Instagram och YouTube för ännu fler inlägg ur mitt liv. Du hittar även mer information om mig på DennisAlexis.com.